25 februari 2019

Kwetsbare jongvolwassenen profiteren niet van de aantrekkende arbeidsmarkt

Hulp aan kwetsbare jongvolwassenen sluit te weinig aan bij hun behoeften, zo blijkt uit onderzoek door het Toezicht Sociaal Domein gecombineerd met cijfers van het CBS.

Over de afgelopen vier jaar zit gemiddeld 1 op de 3 kwetsbare jongvolwassenen langere tijd zonder werk of uitkering nadat zij van school zijn gekomen. Voor deze groep is het tevens moeilijk om werk te behouden.

Gemeenten, scholen, zorginstanties en werkgevers gaan nog steeds te weinig uit van de hulp die kwetsbare jongvolwassenen daadwerkelijk nodig hebben. Dat blijkt onder meer uit interviews met 31 jongvolwassenen die afkomstig zijn van het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entree-opleidingen. Deze groep heeft geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Moeilijk werk krijgen en houden
Ondanks dat veel vacatures open staan en de arbeidsmarkt verder aantrekt, profiteert de onderzochte groep daar maar beperkt van. Over de afgelopen vier jaar zit gemiddeld een op de drie langere tijd zonder werk of uitkering nadat zij van school zijn gekomen. Voor de groep is het tevens moeilijk om werk te behouden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de jongvolwassenen die op 1 oktober 2015 werkten, maar 54 procent 2 jaar later nog aan het werk was.

Niet serieus genomen
De kwetsbare jongvolwassenen zeggen vaak het gevoel te hebben dat ze niet serieus worden genomen. Terwijl ze zo graag als volwaardige personen worden gezien. Ook zijn er maar weinig ondersteuners die echt moeite voor hen willen doen en langere tijd met hen verbonden blijven. Het gevolg is dat een deel van de doelgroep zich afsluit voor hulp, waar ze die wel hard nodig hebben. Toezicht Sociaal Domein heeft een animatie gemaakt op basis van citaten van de geïnterviewde jongvolwassenen.

Zie ook

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten