22 april 2020

Kennisprogramma ‘Onbeperkt aan het Werk’

De arbeidsparticipatie van mensen met arbeidsbeperkingen blijft sterk achter ondanks diverse beleidsmatige investeringen in instrumenten en dienstverlening. UWV voert in opdracht van SZW een aantal regelingen uit op dit terrein inclusief de verstrekking van voorzieningen en dienstverlening aan deze doelgroep. De jaarlijkse besteding hiervan bedraagt circa € 200 mln., waarvan ongeveer de helft aan voorzieningen en de andere helft aan ingekochte trajecten en activerende dienstverlening door UWV zelf.

Klik hier voor de nieuwsbrief met daarin de voortgang van het kennisprogramma.

Klik hier voor meer informatie over het kennisprogramma.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten