4 februari 2020

Heb jij ervaring met Wajong?

De NVvA roept je op om je ervaringen met Wajong te delen in het kader van de harmonisering van het inkomensbegrip Wajong. Het doel van de harmonisering is het begrip dat wordt gebruikt voor inkomen in de oWajong, Wajong2010 en Wajong2015 met elkaar in lijn te brengen. Het doel van het Besluit garantiebedrag Wajong is om de periode vast te stellen op basis waarvan het garantiebedrag van de geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning in de Wajong wordt bepaald.

Klik hier om jouw ervaring te delen.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten