29 mei 2020

Gezocht AD voor begeleidingscommissie

Recent hebben Panteia, Zinziz en Muzus een onderzoeksvoorstel ingediend in het kader van het UWV subsidiethema ‘Afwegings- en analysekader bij re-integratie en jobcoaching’. Het voorstel behoort tot de drie beste en mag verder worden uitgewerkt. Omdat voor de volgende ronde een begeleidingscommissie noodzakelijk is, wordt gezocht naar een arbeidsdeskundige die hieraan deel wil nemen. Het onderzoeksproject start op 1 juli 2020 en dient uiterlijk 1 juli 2021 afgerond te zijn.

Met dit subsidiethema wil UWV:
1. Meer inzicht krijgen in de oordeels- en besluitvorming van de professionals in de re-integratie naar en begeleiding tijdens werk van mensen met een arbeidsbeperking. Welke afwegingen maken zij over het te doorlopen traject van mensen met een arbeidsbeperking richting werk en de coaching tijdens het werk. Hoe verschillen de afwegingen tussen (groepen) professionals?
2. De onderlinge dialoog stimuleren tussen (verschillende groepen) professionals in de keten van re-integratiedienstverlening aan en jobcoaching van mensen met een arbeidsbeperking (klantmanagers, arbeidsdeskundigen, re-integratiecoaches en jobcoaches) over hun afwegingen om hun aanpak te kiezen. Deze dialoog heeft tot doel om blijvend van elkaar te leren.

Aanmelden voor de begeleidingscommissie kan via het secretariaat.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten