1 februari 2019

Focusgroep vertaling en validering van een nieuw instrument voor het meten van psychosociale arbeidsbelasting in de hedendaagse werkcontext

Gezocht: Arbeidsdeskundigen die mee willen denken bij de vertaling van wetenschappelijke resultaten naar een concreet product dat bruikbaar is in de praktijk. De eerste focusgroep wordt voorjaar 2019 georganiseerd.
Het vaststellen van de mate van psychosociale arbeidsbelasting is een toenemend en terugkerend thema in het dagelijks werk van de arbeidsdeskundige. Bestaande instrumenten voor het in kaart brengen van de psychosociale arbeidsbelasting zijn echter sterk verouderd en ingehaald door de razendsnelle ontwikkelingen van de werkcontext en de arbeidsmarkt.

Recent is een nieuw instrument ontwikkeld en gevalideerd voor het meten van psychosociale arbeidsbelasting, de ‘Danish Psychosocial Work Environment Questionnaire’ (DPQ). De DPQ is ontwikkeld door onderzoekers van het National Research Centre for the Working Environment (NRCWE) in Kopenhagen en heeft tot doel psychosociale arbeidsomstandigheden op verschillende organisatieniveaus van de werkplek in kaart te brengen (individueel, groeps- en organisatieniveau).
Voor gebruik van de DPQ in de Nederlandse context is het noodzakelijk dat deze wordt vertaald en gevalideerd.

Hiervoor worden PE punten toegekend.
Klik hier voor meer informatie.
Aanmelden kan via het secretariaat.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten