14 december 2018

Emancipatiemonitor: vrouwen zijn meer gaan werken

De economische positie van vrouwen is na de crisisjaren weer verbeterd, volgens de tiende Emancipatiemonitor van het CBS en SCP.

Tussen 2015 en 2017 groeide het aandeel vrouwen met werk. Ook nam de gemiddelde arbeidsduur van vrouwen toe van 27 naar 28 uur per week. De economische zelfstandigheid van vrouwen steeg van 58 naar ruim 60 procent. Maar vrouwen onderling verschillen in economische positie. Vrouwen met een laag onderwijsniveau en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond werken minder vaak en zijn minder vaak economisch zelfstandig. Deze verschillen zijn de afgelopen tien jaar niet kleiner geworden.

Lees hier het hele persbericht en bekijk de tabellen.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten