11 mei 2018

Certificering: Eis OT verslagen aangepast

Onze professionele houding brengt met zich mee dat de professional zich bewust is van deze houding, zelf de kwaliteit bewaakt en zich er ook op laat toetsen door een collega-professional: Onderling Toetsing (OT). Bij de certificering wordt geëist dat er 12 OT verslagen in 4 jaar worden ingediend met een aanvulling dat elk jaar minimaal 3 OT bijeenkomsten moeten zijn bijgewoond. Dit lijkt tot een onevenredig probleem te leiden bij een aantal van onze collega’s. Soms lukt het niet om in een jaar, door omstandigheden die we allen kennen, te voldoen aan deze eis. Dit is in het college van deskundigen van de NEN (uitvoerend orgaan dat onze certificering uitvoert) besproken en daar is een wijziging uitgekomen.

Hieronder staat de nieuwe tekst van het certificatiebesluit. Daarmee geldt deze wijziging met terugwerkende kracht vanaf het begin van deze certificeringsperiode. Deze wijziging betekent dat er nog steeds 12 OT verslagen in 4 jaar moeten zijn ingediend, maar dat het minimum OT per jaar is terug gebracht naar 1 OT verslag. We vertrouwen erop dat hiermee problemen voor gecertificeerde worden geminimaliseerd.

28. Participeren in Onderlinge Toetsing
Voor de her-certificatie dient (in een periode van 4 jaar) elk jaar deelgenomen te worden aan OT groepen6. Aangetoond dient te worden dat men gedurende die 4 jaar bij ten minste 12 OT groep bijeenkomsten aanwezig is geweest. Met een minimum aanwezigheid van 1 OT groep per jaar. Aantonen kan via inzenden van de verslaglegging met aanwezigheidsmelding in het digitale dossier.


Voor meer informatie en de volledige certificatieregeling vind u hier terug.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten