7 juli 2020

De functie Toezicht binnen de Handreiking Zorgschade nader beschouwd

Inleiding

In het vorig artikel hebben wij de functie Begeleiding binnen de Handreiking Zorgschade nader beschouwd en toegelicht. In het artikel is aangekondigd ook de functie Toezicht nader te beschouwen.

Anders dan Begeleiding, komt Toezicht niet als aparte zorgfunctie voor in de Wlz. Toezicht en zorg in de nabijheid zijn weliswaar kernbegrippen in de Wlz, maar worden niet aangemerkt als zorg. De in de Wlz opgenomen functies Begeleiding Individueel, Persoonlijke Verzorging en Verpleging worden wel als zodanig aangemerkt. In de Wlz wordt onder Toezicht verstaan oplettendheid, aandacht en indien nodig maatregelen treffen door bijvoorbeeld deskundige hulp in te roepen. In de dagelijkse praktijk brengen Wlz-geïndiceerden de toezichthoudende activiteiten veelal onder de functie Begeleiding. Daarmee wordt toezicht houden als Begeleiding gefinancierd vanuit het Wlz-pgb. Dat is alleen toegestaan als er kans is op de noodzaak tot direct ingrijpen. Dit lijkt lang niet altijd aan de orde.

Klik hier voor het volledige bericht

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten