11 mei 2020

De Arbeidsdeskundige aan zet. Help ons coronasectoren te ondersteunen!

De NVvA en het AKC zijn recent gestart met een werkgroep ‘Wat kan de AD betekenen tijdens en na coronatijd?’ De werkgroep zoekt antwoord op de vraag wat de arbeidsdeskundige kan betekenen voor die sectoren waarbij uitval op termijn is te verwachten met alle continuïteitsgevolgen vandien.

Samenwerking staat centraal.

De werkgroep stelt zich ten doel een krachtig en dynamisch kennisplatform in te richten bestaande uit verschillende disciplines teneinde werknemers en werkgevers adequaat te kunnen ondersteunen bij een gezondere continuering van het arbeids- en productieproces tijdens en na corona. Ten tweede hoopt de werkgroep werkgevers en werknemers beter preventief te ondersteunen bij een nieuwe vergelijkbare crisis.

De werkgroep zoekt daartoe de samenwerking met andere arbeidsdeskundigen en nodigt re-integratiebegeleiders, verzekeraars, brancheverenigingen, bedrijfsartsen en werkgevers-en werknemersorganisaties uit om hun kennis/ relevante casuïstiek /vragen te delen.

Heb je vragen? Speelt er een casus waarop je niet direct antwoord hebt? Stel ons op de hoogte en mail ons: corona@arbeidsdeskundigen.nl

De werkgroep inventariseert de vragen en bespreekt deze in de werkgroep. Advies wordt zo snel mogelijk teruggekoppeld. Je ondersteunt met je vragen en opmerkingen niet alleen jezelf, maar helpt ook anderen die geconfronteerd worden met uitdagingen vanwege de crisis. Samen bouwen we aan een kennisplatform, voor nu maar ook voor de toekomst.

Dank voor je bijdrage!

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten