27 mei 2019

Commissie Gedragscode NVvA & SRA

In 2018 werd bekend gemaakt dat de besturen van de SRA en de NVvA een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend.

Inmiddels is er in overleg tussen de NVvA en de SRA een Commissie Gedragscode samengesteld. De taak en het doel van de commissie is het steeds onderzoeken van de wenselijkheid tot wijziging van de Gedragscode evenals de mogelijkheden daartoe. De commissie is bij uitsluiting bevoegd tot het doen van voorstellen tot wijziging van de gedragscode.

Deze commissie bestaat uit 9 leden, waaronder een onafhankelijk voorzitter die door partijen gezamenlijk is benoemd, te weten de heer mr. Ernst van Win.

Verder vier leden, voorgedragen door de NVvA, ieder betrokken bij een platform van de NVvA, te weten het Platform AOV & Letselschade, het Platform AD11, het Platform UWV en het Platform Sociaal Domein. Twee van deze personen hebben tevens zitting in het bestuur van de NVvA. De leden welke zijn voorgedragen vanuit de SRA zijn een afgevaardigde uit het bestuur SRA, de Arbeidsdeskundig Ombudsman van de SRA, de voorzitter van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege en de voorzitter van het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege SRA.

Voorstellen tot wijzigingen in de Gedragscode kunnen worden ingediend bij het secretariaat SRA.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten