5 september 2018

Bijeenkomst: Nieuwe kansen vak voor arbeidsdeskundigen in sociaal domein

Wij nodigen je van harte uit voor een bijeenkomst met Ray Geerling (adviseur en interim directeur in het sociaal domein) en Roland Blonk (hoogleraar Universiteit Tilburg) met als thema de profilering van arbeidsdeskundigen bij gemeenten. Deze bijeenkomst organiseren wij op 22 oktober van 16.00 - 19.00 uur in Amersfoort

De toegevoegde waarde van het vak is evident voor gemeenten in de dienstverlening aan hun klanten: passende arbeid, loonwaarde, beschut werk, duurzaam werk, wegen belasting belastbaarheid; participatie, regie op re-integratie, werkbedrijf, relatie met werkgevers, vertalen medische naar wat kan (belastbaarheid) etc.

Het bestuur van de NVvA en het Platform Sociaal Domein, het platform van de arbeidsdeskundigen die bij of voor gemeenten werken, zijn samen actief om een betere verbinding te maken met het gemeentelijk domein om het vak van de arbeidsdeskundige breder ingezet te krijgen bij gemeenten.

Er hebben o.a. al gesprekken met Divosa plaatsgevonden resulterend in een zetel in onze Raad van Advies, er is publiciteit geweest via o.a. het artikel in Binnenlands Bestuur en recent een bezoek aan Stimulansz waar beleidsmakers van gemeenten geïnformeerd zijn.
Binnenkort vindt er ook een gesprek plaats met Tamara van Ark, staatssecretaris SZW.

De afgelopen jaren is de inzet van AD-en bij gemeenten gegroeid. Binnen gemeenten werken rond 80-100 mensen als AD en/of met AD-taken.
Kortom; we timmeren flink aan de weg. Het kan alleen nog meer en beter!
Over een paar jaar moet het vanzelfsprekend zijn dat gemeenten arbeidsdeskundigen breed inzetten.


Ray Geerling is 30 jaar lang adviseur en interim directeur in het sociaal domein.
Roland Blonk is onze hoogleraar Arbeidsdeskundigheid van de Universiteit Tilburg. Hij werkt veel samen met gemeenten en ook in Vakkundig aan het Werk.
Zij kunnen hierin veel betekenen en willen graag meedenken over bijvoorbeeld pilots!
Zij zijn ervan overtuigd dat gemeenten het vak nodig hebben om arbeidsgehandicapten op een duurzame manier aan het werk te krijgen of te houden.

We nodigen hierbij alle arbeidsdeskundigen uit die zich verbonden voelen met het sociaal domein om hierover mee te praten en mee te denken.

Je kunt je hier aanmelden.
We hopen je 22 oktober te mogen ontmoeten!

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten