9 juni 2020

Bert van Swam nieuwe voorzitter NVvA

Tijdens de algemene ledenvergadering is Bert van Swam gekozen tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). Hij volgt Monique Klompé op, die deze functie bijna vijftien jaar uitoefende. Bert van Swam is al tien jaar bestuurslid en vicevoorzitter van de NVvA en in het dagelijks leven wethouder sociaal domein bij de gemeente West Maas en Waal.

Met Bert van Swam heeft de NVvA een voorzitter met rijke ervaring in het sociaal domein. Na een carrière in de uitzendbranche werkte hij als arbeidsdeskundige bij de geprivatiseerde arbeidsvoorziening en een arbeidsdeskundig adviesbureau. Daarnaast is hij ook al veertien jaar wethouder sociaal domein van de gemeente West Maas en Waal. Toen het arbeidsdeskundig werk zich niet langer met het wethouderschap liet combineren, bleef hij zich via bestuurswerk inzetten voor het arbeidsdeskundig vak. Zo is hij sinds 2012 vicevoorzitter het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) en sinds 2011 vicevoorzitter van de NVvA.

Met zijn aantreden als voorzitter wordt tegelijk een bestuurlijke vernieuwing doorgevoerd. Het bestuur wordt teruggebracht tot vijf leden en is niet langer vrijwilligerswerk. Bert van Swam: “Bestuurders kunnen daardoor meer uren beschikbaar maken, meer commitment hebben en aangesproken worden op verschillende terreinen. De achterliggende gedachte is dat de kwaliteit van het bestuurswerk hoger wordt en de vereniging minder afhankelijk is van één gezicht.”

De nieuwe voorzitter wil zich met name focussen op verdere profilering van het arbeidsdeskundig beroep. “Iedereen weet wat een bedrijfsarts is, maar we moeten nog te vaak uitleggen wat de arbeidsdeskundige doet. Tegelijkertijd wordt er ook steeds meer van de arbeidsdeskundige gevraagd; wij zien het vak zich ontwikkelen in de richting van adviseur van de werkgever. Een logische stap, want als je actief bent in begeleiden en terugbrengen naar werk, moet je ook aan de voorkant kijken dat mensen niet uitvallen. Verzekeringsarts, bedrijfsarts en arbeidsdeskundigen moeten veel meer en veel eerder in het proces met elkaar optrekken. In die combinatie is nog veel te winnen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met nnva@arbeidsdeskundigen.nl

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten