4 februari 2019

Arbobalans 2018: Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten blijven toenemen

Uit de Arbobalans 2018 die TNO op 31 januari publiceerde, blijkt dat psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten blijven toenemen.

De klachten van werknemers zijn vooral te wijten aan een gebrek aan autonomie, dat zich vertaalt zich in een stijging van de burn-outklachten. Maar dit is niet voor alle werknemers hetzelfde. Ondanks de slechtere arbeidsomstandigheden rapporteren oproep- en invalkrachten en werknemers met een tijdelijk contract beduidend minder burn-outklachten dan werknemers met een vast contract of uitzendkrachten. Werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten bedragen bijna 9 miljard euro.

De tweejaarlijkse Arbobalans geeft een overzicht van de kwaliteit van arbeid, de werkgerelateerde gezondheid in Nederland en de ontwikkelingen hierin. Naast kerncijfers, ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten is in de Arbobalans dit jaar extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten.

Meer informatie:

De Arbobalans wordt tweejaarlijks door TNO samengesteld, in samenwerking met het CBS, RIVM en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, met steun van het ministerie van SZW. De Arbobalans geeft een overzicht van de kwaliteit van de arbeid en werkgerelateerde gezondheid in Nederland en de ontwikkelingen hierin. Naast kerncijfers, ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten is er dit jaar extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten