5 september 2019

Arbeidsdeskundigen gezocht voor deelname aan het project Duurzaam Werk(t)!!

Vanuit de HAN voert onze lector Shirley Oomens voor AKC/NVvA het project Duurzaam Werk(t) uit. Doel van dat project is meer kennis en inzicht te verzamelen over de welke factoren bijdragen aan duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking en welke rol arbeidsdeskundigen hierbij kunnen spelen. In dit project koppelen wij een arbeidsdeskundige aan een werkgever die een persoon met een arbeidsbeperking een arbeidsplek heeft geboden. De rol van de arbeidsdeskundige is, te monitoren of zich risico’s voordoen die de deelname op de arbeidsmarkt van de geplaatste persoon in gevaar brengen. Daar is een monitoring protocol voor ontwikkeld dat de arbeidsdeskundige gebruikt om zich er, via contact met werkgever en werknemer, periodiek van te vergewissen of zich risico’s voordoen en welke risico’s dat zijn.

Zo willen wij een model ontwikkelen dat laat zien dat het inzetten van arbeidsdeskundige kennis, kan bijdragen aan het borgen dat mensen met een arbeidsbeperking een loopbaanontwikkeling kunnen hebben die gelijksoortig is aan die van andere werkenden. In de bijlage vind je meer informatie over het project in een artikel uit de Advisie (p 10-12).

Het project biedt je weer eens een andere rol als arbeidsdeskundige. Je verrijkt je eigen kennis en draagt bij aan nieuwe inzichten. En je komt in contact met werkgevers. Natuurlijk wordt je inspanning beloont met certificeringspunten. Als tijdsinvestering moet je denken aan 8-10 uur per jaar voor 2 jaar.

Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan het project, geef je dan op voor de startbijeenkomst in de regio Rijk van Nijmegen op maandag 7 oktober a.s. van 15.00u tot 17.00u op de HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33 in Nijmegen. Ook als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan dit project, maar niet bij de startbijeenkomst kunt zijn, stuur dan een mail naar nathan.hutting@han.nl, dan nemen de onderzoekers van de HAN contact met je op.

Als er vragen zijn neem dan contact op met
Tjeerd Hulsman, programmadirecteur AKC. E-mail: hulsman@arbeidsdeskundigen.nl Tel: 06-53317675
Shirley Oomens, lector arbeidsdeskundigheid HAN. E-mail: shirley.oomens@han.nl

Klik hier voor een artikel uit AD Visie over dit project.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten