8 september 2020

Arbeidsdeskundig handelen en corona

Een groep arbeidsdeskundigen heeft zich gebogen over de vraag welke zaken van belang zijn voor de arbeidsdeskundige als het gaat om mensen met risico op corona of mensen die corona hebben of hebben gehad. Welke rol heeft de arbeidsdeskundige als het gaat om preventie, advisering en bij re-integratie? Naar voren komen preventieve activiteiten zoals screenen op psychische, fysieke en energetische gesteldheid. Van patiënten die corona hebben gehad en op de IC hebben gelegen is bekend, dat zij zowel fysiek als energetisch veel zwakker zijn geworden en lange tijd nodig hebben om te re-integreren.

In een bericht van de NOS van 7 augustus wordt hier ook op ingegaan: https://nos.nl/op3/collectie/13824/artikel/2343189-gesloopt-door-corona-wat-covid-19-op-lange-termijn-met-je-lichaam-doet

AKC is benieuwd welke ervaringen al zijn opgedaan door arbeidsdeskundigen rond deze problematiek. Wat tref je aan, hoe heeft dit effect op je arbeidsdeskundige inzet en adviezen en welke multidisciplinaire samenwerking met partners, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsarts, vraagt dit?

Deze inventarisatie leidt mogelijk tot de behoefte hier nader onderzoek op te doen om zo te komen tot handreikingen voor arbeidsdeskundig handelen in multidisciplinaire samenwerking bij corona gerelateerde problematiek.

Graag een korte schets van de opgedane ervaringen via de mail aan akc@arbeidsdeskundigen.nl. Indien je als arbeidsdeskundige in je werk hierbij tegen specifieke vraagstukken aanloopt, geef dit dan aan.

Dankjewel voor je input!

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten