6 september 2019

AKC keuzetool over arbeidsflexibiliteit nu beschikbaar!

De AKC keuzetool over arbeidsflexibiliteit is nu beschikbaar op www.arbeidsdeskundigen.nl/akc/keuzetool. Deze tool bevat informatie over acht verschillende typen arbeidsflexibiliteit op basis van literatuuronderzoek. De resultaten zijn gerubriceerd naar Belemmerende en Bevorderende factoren per type arbeidsflexibiliteit en uitgesplitst naar de 4 A’s van arbeid: Arbeidsinhoud, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen.

Deze keuzetool geeft inzicht in welke belemmerende en bevorderende factoren samenhangen met welke flexibele arbeidsrelatie. Hiermee is de informatie van AKC Cahier 22 Flexibele arbeid en de arbeidsdeskundige praktijk op een simpele en praktische manier ontsloten voor de arbeidsdeskundige praktijk. Klik hier voor Cahier 22

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten