1 november 2018

AD Gezocht voor Project De Chronisch Zieke Werkende Mens Centraal

Dit onderzoeksprogramma wil een bijdrage leveren aan het verhogen van duurzame arbeidsparticipatie van (potentieel) werkenden in Nederland. Het onderzoeksteam wil dit bereiken door onderzoek gericht op de rol van sociaal geneeskundigen (bedrijfs- en verzekeringsartsen) uit te voeren.

Klik hier voor de voorlegger waarin de belangrijke lijnen van het onderzoek zijn weergegeven. Inmiddels is het project al twee jaar verder en zijn ook de projecten in ontwikkeling, maar het geeft wel een beeld van de uitgangspunten. Inbreng vanuit de arbeidsdeskundige hoek is en blijft heel belangrijk, daarom vaardigt NVvA graag een lid af voor deze begeleidingscommissie.

Er vinden ongeveer twee bijeenkomsten per jaar plaats bij het AMC. Voor deelname aan dit project is een vacatievergoeding van € 100,- per zitting beschikbaar.
Wanneer je interesse hebt is het mogelijk om meer informatie te ontvangen. Voor aanmelden of het opvragen van informatie kun je contact opnemen met het secretariaat.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten