3 april 2019

Aandachtbanen in de verpleeghuiszorg: meer aandacht voor ouderen, minder mensen met een uitkering

Aandachtbanen zijn bedoeld voor mensen met een mbo niveau 1 en 2 die lastiger aan het werk komen.

Landelijk zijn nu enkele honderden mensen aan de slag in een zorginstelling – exacte cijfers zijn er niet. Meestal gaat het om ouderenzorg, waar een groot tekort is aan zorgpersoneel. Gemeenten en het Rijk willen zo de arbeidsparticipatie vergroten van mensen met een uitkering. Tegelijk hopen ze het tekort aan zorgpersoneel in verpleeghuizen terug te dringen.

Deelnemende gemeenten
De gemeenten Enschede, Leiden, Zaanstad, Zoetermeer, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum en de ministeries van BZK, VWS en SZW trekken hierin samen op in het traject Basis van de arbeidsmarkt van het Programma Sociaal Domein, een initiatief van Rijk en gemeenten. Samen onderzoeken zij wat er nodig is om structureel aandachtbanen te creëren.

‘Verpleeghuizen zoeken mensen met een mbo niveau 3 of 4 of hoger. Maar die zijn lastig te vinden’, aldus Gertru Diender, directeur sociaal domein bij de gemeente Leiden.‘Samen met werkgevers leiden we mensen met een uitkering op, zodat ze zorgpersoneel in verpleeghuizen kunnen ontlasten. Zo kunnen ook mensen op mbo niveau 1 of 2 aan de slag.’

De bekostiging van aandachtbanen
Het salaris van aandachtzorgers wordt gefinancierd uit de middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg van de zorgkantoren. Zij betalen dit uit de wet Langdurige zorg. Voor het toeleiden van mensen naar aandachtbanen kunnen verpleeghuizen transitiemiddelen aanvragen. Gemeenten dragen bij vanuit de Participatiewet.

Lees het hele artikel over het Progamma Sociaal Domein met praktijkvoorbeelden.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten