14 november 2018

31 regio’s hard op weg om arbeidsparticipatie van mensen met psychische kwetsbaarheid te bevorderen

Dit blijkt uit onderzoek naar de 31 arbeidsmarktregionale projecten.

Ondanks een soms moeizame start, waarbij de ggz, gemeenten en het UWV randvoorwaarden voor de regionale samenwerking moesten scheppen, zijn de projecten voor arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid voortvarend gestart en voortgezet. Voortschrijdend inzicht wordt daarbij volop benut en het cliëntperspectief wordt expliciet meegenomen. Zo wordt in meer dan de helft van de regio’s gebruik gemaakt van de expertise van ervaringsdeskundigen.

Tegelijkertijd zijn er voor veel regio’s ook nog voldoende uitdagingen, zoals de inzet van voldoende mankracht en financiële middelen, het borgen van privacy bij gegevensuitwisseling en het actief betrekken van zorgverzekeraars en werkgevers.

Over de projecten
Om de samenwerking tussen ggz en werk & inkomen binnen arbeidsmarktregio’s te stimuleren, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2017 in totaal maximaal € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor arbeidsmarktregio’s die de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening willen bevorderen. Doel van deze stimuleringsregeling:

  • Het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen, met als aandachtspunten:
  • het combineren van klachtenreductie en optimale arbeidsparticipatie;
  • samenwerking tussen de domeinen ggz en werk & inkomen structureel in de werkprocessen opnemen.

In totaal hebben 31 regio's samenwerkingsplannen ingediend. Inmiddels zijn de projecten halverwege en heeft ZINZIZ, in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut, de landelijke trends in kaart gebracht.

Rapportage stand van zaken regionale samenwerking (ZINZIZ, Verwey-Jonker Instituut, okt. 2018)

Overige informatie in de vorm van fact sheets

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten