29 maart 2019

Winnaars Challenge Technologie voor Inclusie bekend

Eind vorige week publiceerde de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) de zeven voorstellen die uit de 24 inzendingen zijn geselecteerd en subsidie krijgen van UWV. Daarbij werd rekening gehouden met enige diversiteit in type technologie en beperking. AKC was de directe initiator van 5 pilotvoorstellen en daar zijn er 2 van gehonoreerd een mooie score dus. Dat gaat om: Maakt werk zichtbaar en Speaksee spraakherkenning.

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) heeft vorig jaar werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun ondersteuners opgeroepen een voorstel in te dienen om technologie in te zetten op de werkvloer voor mensen met een beperking. Zeven voorstellen zijn geselecteerd en krijgen subsidie van UWV.

Tot en met 25 januari konden partijen hun voorstel indienen. De CTI heeft in totaal 24 aanvragen ontvangen. Deze aanvragen zijn beoordeeld door een vakkundige jury onder leiding van Bernard ter Haar (DG SZW en partner in de CTI). Uit de 24 aanvragen heeft de jury 7 voorstellen geselecteerd voor subsidie, waarbij rekening is gehouden met enige diversiteit in type technologie en beperking.

De prijswinnaars gaan nog deze maand van start. De meeste pilots zullen eind december 2019 worden afgerond. In de tussenliggende periode komen de pilotdeelnemers een aantal keer bij elkaar. Te beginnen met een feestelijke aftrap op 17 april om met elkaar kennis te maken.

De CTI wil met de pilots laten zien wat het betekent om technologie op de werkvloer in te zetten voor mensen met een beperking. De coalitie wil van de pilots leren wat de impact is op de toegankelijkheid van werk, de kwaliteit van werk en de economische haalbaarheid. Verder wil de CTI leren welke (externe) barrières een verdere opschaling in de weg staan en wie met die barrières aan de slag moet gaan.

Hieronder een overzicht van de prijswinnaars:
Maakt werk zichtbaar
Maak BV richt 2 werkplekken in om mensen met een visuele beperking een lichtharnas (een veiligheidsvest met ledlampjes) in elkaar te laten zetten. De ene werkplek wordt voorzien van een eSight bril die de taken vergroot. De andere werkplek wordt ingericht met een Orcam (voorlees)bril waarbij geschreven instructie omgezet wordt in tekst. Een human interface mate (Him) houdt toezicht op de juiste uitvoering van de taken en begeleidt de medewerkers tijdens de productie.

Cobot en exoskelet
Werkzaam Rivierenland gaat bij 4 werkgevers een exoskelet inzetten om werknemers die fysiek zwaar werk doen te ontlasten. Het zijn verschillende werkgevers: een ziekenhuis, een technologiebedrijf, groenvoorziening en een bedrijf in de logistieke sector. Bij Werkzaak Rivierenland zelf gaan ze een cobot inzetten voor het organiseren van pallets, ook gericht op het ontlasten van de medewerkers van fysiek zwaar werk.

Speaksee spraakherkenning
Speaksee is een systeem van microfoons wat automatisch spraak omzet naar tekst door middel van spraakherkenning en helpt doven en slechthorenden in hun communicatie. De dove of slechthorende deelt de microfoons uit aan de gespreksdeelnemers, de microfoon vangt de spraak op en dit wordt binnen 1 seconde omgezet naar vaart tekst in verschillende kleuren per persoon. De gebruiker kan op zijn smartphone, tablet of laptop lezen wat er door welke persoon (kleurherkenning) wordt gezegd. Deze technologie wordt getest bij in totaal 11 werknemers, werkzaam bij de Nationale politie en via Ctalents gedetacheerd bij ABN AMRO, Rabobank en PwC.

Magazijnbeheer met een slimme bril
Metafors heeft een aanzienlijk magazijn (5000 m3) waar 7 mensen met een arbeidsbeperking werken onder begeleiding van een praktijkbegeleider. In deze pilot wordt een slimme bril ingezet die in verbinding met wifi en GPS met een computernetwerk. In de bril wordt tekst geprojecteerd en krijgen medewerkers instructies hoe ze orders kunnen afhandelen en hun voorraad te beheren.

Communiceren met beelden
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak moeite om mondeling of schriftelijk uit te drukken wat voor hen belangrijk is en wat er speelt. Samen met hen is hier een app voor ontwikkeld om aan de hand van beelden het makkelijker te maken om met andere mensen over wat voor hen belangrijk te praten. In deze pilot wordt getest of de app Ebb werkt en toegepaste waarde heeft op de werkvloer. De app wordt toepasbaar gemaakt en getest bij medewerkers van het Leerwerkbedrijf Werksaam die werken bij Verpakken, Catering, Schoonmaak, Post/Repro, Naaiatelier en de Buitenruimteservice. Werksaam verwacht dat rond de 50 personen in aanmerking komen om in de pilot deze app te testen.

Groen gedragen
Het snoeien van heggen is fysiek zwaar werk en vergt veel concentratie. De doelgroep van WVS, een leerwerkbedrijf in de groenvoorziening, is beperkt inzetbaar op deze taken vanwege fysieke overbelasting en/of gebruik aan concentratie/nauwkeurigheid. In deze pilot wordt door inzet van elektrisch gereedschap in combinatie met omgevingssensoren getest of het werk toegankelijker gemaakt kan worden. De omgevingssensoren geven signalen om de kwaliteit van het werk te bewaken.

Goed omgaan met je energiebalans
In deze pilot van Onbeperkt aan de Slag worden bestaande applicaties en apps getest om werknemers met een beperking te helpen hun energiebalans te monitoren en te behouden. In de pilot wordt een dashboard ontwikkeld die de applicaties en apps met elkaar verbindt en een energiemanagementsysteem vormt. Het energiemanagementsysteem biedt inzicht in energieverbruik en planning. Deze terugkoppeling geeft werknemers de mogelijkheid om de beperkte energievoorraad beter te verdelen en zo uitval te voorkomen. In de pilot testen 15 werknemers op verschillende werk- en denkniveaus het systeem bij in totaal zes werkgevers.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten