13 juni 2018

UWV (regionale) arbeidsmarktprognose 2018-2019

UWV publiceert landelijke en regionale arbeidsmarktprognose.

Volgens het UWV zullen er in de komende twee jaar ruim 318.000 banen bij komen. De werkgelegenheid zal op 10,5 miljoen banen uitkomen in 2019. Er zullen jaarlijks meer dan 1 miljoen vacatures ontstaan.

Belangrijkste conclusies uit de landelijke arbeidsmarktprognose:

  • In bijna alle sectoren is banengroei, het meest in de uitzendbranche.
  • De afname van banen in de financiële dienstverlening zet door. Er is vooral vraag naar specialisten, risico- beheerders, accountants en programmeurs.
  • Het aantal WW-uitkeringen daalt naar 254.000 eind 2019.

Regionale arbeidsmarktprognose
Belangrijkste conclusie: in alle arbeidsmarktregio’s neemt het aantal werknemersbanen toe, maar er zijn verschillen in groeitempo.

Het aantal banen groeit in 2019 naar verwachting in alle arbeidsmarktregio’s. De grootste groei wordt verwacht in Groot Amsterdam (2,5%), waar de vooruitzichten veel gunstiger zijn dan in de andere 3 grootstedelijke regio’s. Buiten de Randstad verwachten we de grootste banengroei in Noord-Brabant en Twente.

In deze regionale publicatie gaat speciale aandacht uit naar de arbeidsmarktregio’s Groot Amsterdam, Rijnmond en Zeeland, omdat deze regio’s qua groei en het soort sectoren sterk van elkaar verschillen. Zo is de groei van het aantal banen in Groot Amsterdam groter dan gemiddeld. In Rijnmond is de groei gemiddeld en in Zeeland klein.

Meer informatie

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten