14 juni 2018

UWV ontwikkelt Werkverkenner 2.0

Met de Werkverkenner biedt UWV dienstverlening aan WW-ers op basis van wetenschappelijk inzicht.

De Werkverkenner bestaat uit een online vragenlijst gecombineerd met UWV-administratiegegevens. Het instrument voorspelt de kans op werkhervatting en geeft een snelle diagnose van persoonlijke belemmeringen en mogelijkheden van WW’ers om werk te vinden.

UWV gaat de Werkverkenner 2.0 vanaf 2019 gebruiken. Van 2014 tot 2018 hebben TNO, VUmc en NOA onderzoek verricht dat de specificaties voor het voorspelmodel van Werkverkenner 2.0 oplevert. De specificaties zorgen ervoor dat Werkverkenner 2.0:

  • bij 70% van de werkzoekenden correct voorspelt of zij het werk binnen 1 jaar hervatten of niet; landelijk representatief is en gebaseerd is op recente gegevens;
  • bestaat uit 18 harde en zachte factoren waarmee de werkzoekende en de adviseur van UWV een goed inzicht krijgen in hoe de kansen op werk kunnen verbeteren;
  • bestaat uit ruim 20 vragen die de werkzoekende online invult. De overige kenmerken worden aangevuld met gegevens die al bekend zijn bij UWV.

Meer informatie
UWV Kennisverslag over de Werkverkenner 2.0

Informatie over de gebruikte vragenlijst, de gevolgde onderzoeksmethodes en uitgebreide resultaten van onderzoeksstappen: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/bijlages-bij-landelijke-doorontwikkeling-uwv-werkverkenner.pdf

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten