3 augustus 2017

Onderzoek Rabobank naar economische gevolgen van krapte op de arbeidsmarkt

In dit onderzoek heeft de Rabobank onderzoek gedaan naar de sectoren met veel toegevoegde economische waarde en de gemiddelde arbeidsproductiviteit. Hierop is de inschatting van de invloed op de economie van een tekort aan arbeidskrachten in 47 branches gebaseerd.

Volgens de Rabobank zullen bedrijven in het juridisch en managementadvies, de groothandel en de horeca in de nabije toekomst ook kampen met een tekort aan arbeidskrachten.

Figuur 1: IT- en informatiedienstverlening aan kop

Bron: CBS, bewerking Rabobank
Noot: conjunctuurenquête over het tweede kwartaal van 2017

De 47 onderzochte branches vertegenwoordigen bij elkaar ruim 61 procent van de Nederlandse economie. Grofweg zeven procent van het Nederlandse bbp zal belemmerd worden door het tekort aan personeel in de private sector. Dat kan de groei vanuit dat deel van de economie mogelijk afremmen. Bovendien kan dit leiden tot een tekort aan personeel bij nutsbedrijven, financiële instellingen en de (semi-)overheid.

Tabel 1: Advies stoomt op Tabel 1: Advies stoomt op

Bron: CBS, bewerking Rabobank
Noot: de sectorale toegevoegde waarde betreft data over 2016

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten