10 januari 2018

Nieuwe rapportage 'De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022' verschenen

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft in het kader van het Project Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) haar tweejaarlijkse rapportage gepubliceerd.

Het rapport geeft de voorspellingen weer voor de arbeidsmarkt op de middellange termijn. De belangrijkste conclusies zijn:

  • De werkloosheid zal over de hele linie dalen; desondanks blijven er grote verschillen bestaan tussen grote verschillen tussen verschillende leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus.
  • De werkgelegenheid zal met 520.000 werkenden groeien in de komende zes jaar.
  • Kwalitatief zal het aantal hbo en wo gediplomeerden die op de arbeidsmarkt komen stijgen; het aantal MBO-ers 2/3 zal afnemen. Kwantitatief zal het aantal afnemen.
delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten