3 oktober 2017

Nederlands Centrum Beroepsziekten: werknemers vaker burn-out of overspannen

Uit de kerncijfers 2017 van het Nederlands Centrum Beroepsziekten (NCB) blijkt dat mensen zich vaker ziek melden met burn-out of overspannenheid.

In 2016 viel 40 procent van de ziekmeldingen in de categorie psychische beroepsziekte. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen (64 procent) en bij werknemers boven de 45 (67 procent). Beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

De sectoren bouwnijverheid, vervoer en opslag, financiën, industrie en gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening kampen met het hoogste aantal gevallan van beroepsziekten. Behalve psychische ziektes werden beroepsziekten van het bewegingsapparaat (27 procent) en gehoor (22 procent) gemeld. Bij tweederde deel van de werknemers met een beroepsziekte is sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 6 procent van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt door de beroepsziekte.

Lees hier de kerncijfers 2017.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten