3 oktober 2017

MEE: levensbrede aanpak arbeidsparticipatie is effectiever

Mirjam Sterk, directeur MEE NL, pleit voor een integrale aanpak waarbij werknemers begeleid worden op meerdere levensdomeinen.

Een betere organisatie van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking en van chronisch zieken leidt tot minder uitval, een hogere productiviteit en dus meer rendement voor werkgevers.

Het bedrijfsleven heeft reeds 15.600 banen geschapen onder de Participatiewet. De uitval onder werknemers is echter groot, omdat bij werknemers met een beperking vaak sprake is van ‘gestapelde’ problematiek.

Mirjam Sterk:'In de aanpak van MEE staan samenwerken, begeleiden en trainen van de ondernemer en de organisatie centraal. Zo kunnen wij de gestapelde barrières voor een werknemer met een beperking levensbreed aanpakken en wegnemen. Het effect van deze integrale aanpak voor de werkgever is een inclusieve, ‘participatierobuuste’ onderneming met een beperkte terugval en uitval, verbeterde continuïteit van de inzet en een optimale opbrengst.’

Met het platform participatieinuwvoordeel.nl informeert MEE werkgevers over inclusief ondernemen.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten