27 maart 2019

Knelpuntenenquête richtlijn ‘Palliatieve sedatie’

Op initiatief van de KNMG en het IKNL wordt de KNMG richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ gereviseerd (via de evidence based methodiek). Graag attenderen wij u op de start van dit revisietraject en wij bieden de mogelijkheid om aan te geven welke knelpunten uit de praktijk rondom palliatieve sedatie u ervaart. De belangrijkste knelpunten zullen in de richtlijn worden uitgewerkt. De richtlijncommissie heeft al een aantal knelpunten geformuleerd en opgenomen in de knelpuntenenquête.

We vragen u (en alle andere betrokken partijen) om aan te geven welke van deze knelpunten volgens u prioriteit hebben. Ook vragen we u belangrijke ervaren knelpunten die niet vermeld zijn op te schrijven. De commissie zal die knelpunten ook betrekken in haar overwegingen om knelpunten wel of niet uit te werken.

De knelpuntenenquête is online beschikbaar en in te vullen tot uiterlijk 26 april a.s. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. 

Mocht u problemen hebben met het invullen van de enquête, neem dan contact op met mw. M. Rietzschel, secretaresse (m.rietzschel@iknl.nl, t 088 234 61 75) of mw. N.N. Reitsma MSc, procesbegeleider (n.reitsma@iknl.nl, t 06 27 07 59 18).

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten