10 januari 2018

Inspectie SZW: in 2018 gezond, veilig en eerlijk werk voor iedereen

De Inspecteur-generaal (SZW)stelt in het jaarplan 2018 dat "iedereen recht heeft op gezond, veilig en eerlijk werk met zo min mogelijk veiligheidsrisico's".

Bovendien is in het jaarplan opgenomen dat werkgevers en werknemers elkaar met respect en waardering moeten behandelen. "Gewoon, omdat het zo hoort”, aldus Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Inspectie SZW.

De Inspectie constateert dat in sectoren waar veel nieuw of tijdelijk personeel voor wordt gezocht er sprakeis van schaarste. Naast de positieve kant van de toenemende groei en het stijgende aantal werkenden springen ook de negatieve aspecten in het oog: meer risico’s op onveilig, ongezond en oneerlijk werk.

Als belangrijkste ontwikkelingen ziet de inspectie:

  • Een stijging van het aantal ongevallen en klachten. Het aantal ongevallen is in 2017 met circa 7% gestegen ten opzichte van 2016. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen streven naar kennisdeling om risico's te inventarisen en zoveel als mogelijk ongevallen te voorkomen.
  • Onderbetaling en uitbuiting. Er is extra budget beschikbaar gekomen voor handhaving door de Inspectie.
delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten