13 augustus 2018

De no-riskpolis in kaart gebracht: UKV-artikel

Voor dit artikel is het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers onderzocht.

Belangrijke conclusies uit dit UWV-Kennisverslag 2018-9 zijn:

  • Er is sprake van ondergebruik van de no-riskpolis door de werkgever.
  • Voor Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van het verzuim, voor werkenden met een WGA-uitkering 50%.
  • Voor WAO’ers en WIA 35-minners liggen de geschatte percentages veel lager: 17% respectievelijk 14%.
delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten