7 december 2018

ADen gezocht voor KSG Zware beroepen

In 2010 heeft de NVvA een visie ontwikkeld op zware beroepen en preventie. De uitkomst van de hoorzitting waaraan ook NVvA heeft deelgenomen is dat je het individueel moet bekijken. Een lijst van zware beroepen kan je niet aanleggen. NVvA wordt geregeld geconsulteerd over of gevraagd naar dit onderwerp. De vraag van het bestuur aan de KSG is om alle eerdere stukken van de NVvA te bestuderen en ook alle recente publicaties over dit onderwerp van externen te bestuderen. Hiertoe zal een overzicht worden aangereikt. Ook vraagt het bestuur de KSG om een nieuwe position paper op te stellen als daar aanleiding toe is en vervolgens een plan te maken voor interne en externe publicatie. We zoeken hiervoor ADen die affiniteit hebben met zware beroepen.

De tijdsbesteding zal 3 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur per keer zijn. De locatie van de bijeenkomst zal centraal gelegen zijn. Aanmelden kan via een e-mail aan het secretariaat.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten