6 november 2019

AD Award 2019 voor Tjeerd Hulsman en Monique Klompé

Tijdens het najaarscongres op 5 november, is de AD Award uitgereikt door Bert van den Berg. Voor beide winnaars was het een enorme verassing en grote eer.

De volgende passages komen uit het juryrapport:

Dames en heren, ik heb vandaag hier de mooie taak gekregen om de AD Award uit te reiken en daarbij iets te zeggen vanuit het juryberaad.
Laat ik beginnen met iets aan te geven over de prijs. Bijzonder dit jaar is dat er 2 beeldjes zijn gemaakt, waarbij er vanuit de kleuren bruin en blauw is gewerkt, oftewel vanuit de thema’s aarde en water.
En nu we het toch over thema’s hebben, in de uiteindelijk discussie over wie de prijs in ontvangst mocht gaan nemen hebben de thema’s vakbekwaamheid en vakontwikkeling enerzijds en verbinding en positionering anderzijds een beslissende rol gespeeld. Probleem was alleen dat we vanuit die discussie niet één kandidaat konden selecteren voor de prijs, maar uiteindelijk gekozen hebben voor een duo-uitreiking.Tjeerd Hulsman kennen we als een zeer gedreven directeur van het AKC. Sinds 2009 bij de oprichting van het AKC actief. Tjeerd heeft als geen ander de wetenschap verbonden aan de beroepsgroep. Heeft met zijn inspanningen er voor gezorgd dat er wetenschappelijk gevalideerde kennis voor ons vak beschikbaar is gekomen.

Tjeerd heeft altijd de drive gehad om arbeidsdeskundigen te inspireren om te staan voor dit prachtige vak en dat wij onze plek op eisen. Daarom is wellicht zijn laatste wapenfeit het meest belangrijk om te benoemen. De driehoek van Evidence Based Werken. Evidence based werken betekent dat de arbeidsdeskundige in zijn/haar handelen de volgende drie kennisbronnen integreert: praktijk- en ervaringskennis van de arbeidsdeskundige, wetenschappelijke inzichten en de ervaringen en voorkeuren van de klant. Iets waar we de komende jaren mee verder kunnen en wat vanuit mijn persoonlijk visie ook een interessante discussie is: hoe zijn wetenschappelijke inzichten en ervaringen te integreren in de praktisch/pragmatische aanpak/inborst van de arbeidsdeskundige.

Monique Klompé kwam in 2006 bij de vereniging. We zaten toen in zwaar weer. We hadden geen goede organisatorische structuur en waren een vereniging in ontwikkeling.
In mijn beleving is een belangrijk wapenfeit van Monique dat zij er een vereniging van heeft gemaakt voor beroepsgenoten, ongeacht afkomst. Waar het voor die tijd een paraplu was waaronder allerlei verschillende bloedgroepen eigen eilandjes vormden, is het nu een vereniging voor iedere arbeidsdeskundige, met een structuur waarin naast de gezamenlijke uitstraling naar buiten toe, ook ruimte is voor de verschillende sectoren waarin arbeidsdeskundigen werkzaam zijn.
Monique heeft als eerste, grote stappen laten maken met de identiteit van ons vak. De driehoek mens, werk en inkomen kwam tot stand.

Met een dergelijke stevige basis onder het vak is Monique ons vak gaan vertegenwoordigen bij de ministeries, de belangrijke stakeholders en omliggende beroepsgroepen. Het is aan Monique te danken dat we daar nu een sterke positie hebben. Dat we niet alleen aan tafel zitten, maar ook serieuze gesprekpartners zijn. Dat we nu meedenken in de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en beleid, en niet alleen maar achteraf ons kunnen laten horen. Dit zijn voor ons vak belangrijke stappen geweest.

Uiteraard heeft Monique ook met veel enthousiasme gewerkt aan het project MMMensen met Mogelijkheden. Zit er veel energie in de marketing campagnes van de afgelopen jaren en was ze steevast te vinden als opener op al onze congressen. Altijd vanuit haar persoonlijke drive dat “Iedereen mee moet kunnen doen”.

De jury kwam tot een duidelijke conclusie!
Na 10 jaar kennisontwikkeling en bijna 15 jaar ontwikkeling van onze vereniging en ons vak zijn we allemaal trots dat we de AD Award 2019 kunnen uitreiken aan Tjeerd Hulsman en Monique Klompé.

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten