20 februari 2019

Acht procent van de werknemers verlaat bedrijf na automatisering

Dit blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek "Automatic Reaction: What Happens to Workers at Firms that Automate?", van het Centraal Planbureau (CPB), de Universiteit Utrecht, en Boston University.

Er zijn relatief weinig werknemers die worden geraakt door automatisering: na vijf jaar verlaat ongeveer 8 procent het bedrijf als gevolg daarvan. Ongeveer 9 procent van de werknemers werkt in een bedrijf dat flink investeert in automatisering, zoals robots.

Werknemers die hun baan verliezen door automatisering, ervaren een verlies in inkomen van ongeveer de helft van één bruto jaarloon in vijf jaar. Zij vinden vaak wel een andere baan tegen hetzelfde loon, maar door een periode van werkloosheid hebben zij minder inkomen. Dat werknemers uiteindelijk weer werk vinden, komt doordat automatisering leidt tot een groei van banen elders. Het is dus niet zo dat automatisering per saldo tot baanvernietiging leidt, zoals vaak wordt gedacht.

In onze empirische analyse maakten we gebruik van microdata over bedrijven en hun werknemers over de periode 2000 – 2016. We volgden werknemers tot vier jaar nadat hun bedrijf automatiseert, en keken naar de effecten op de kans dat zij het bedrijf verlaten, naar hun loon en hoe ze het eventuele loonverlies opvangen.

We constateerden dat werknemers die al minimaal drie jaar werken bij het bedrijf dat automatiseert, na vijf jaar een 24% hogere kans hebben om bij hun werkgever te vertrekken als gevolg van automatisering. Dit gaat gepaard met een totaal inkomensverlies van 8% van het jaarlijks inkomen na vijf jaar. Mensen vangen het inkomensverlies deels op met uitkeringen, waarbij de WW de belangrijkste rol speelt. Oudere werknemers die vertrekken, gaan vaker met vroegpensioen.

We onderzochten ook de groep werknemers die pas één of twee jaar bij het bedrijf werkt dat automatiseert. Deze groep is jonger en verdient minder dan de mensen die al langer bij het bedrijf werken. Hun kans om te vertrekken neemt minder toe (7%) en zij verliezen geen inkomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze groep minder bedrijfsspecifieke kennis heeft opgebouwd en daardoor gemakkelijker een transitie naar nieuw werk kan maken.

Lees hier het volledige, engelstalige, rapport: 'Automatic reaction: what happens to workers at firms that automate'

delen via

Ander nieuws

Bekijk alle berichten