Evenementen Archief

Hieronder vindt u een overzicht van Evenementen die reeds hebben plaatsgevonden.

Voor aankomende evenementen, kunt u de Evenementen-pagina raadplegen.


 • 13

  feb

  13 feb Webtool maken van Scan Werkvermogen Werkzoekenden (SWW)

  Zijn jij en je collega’s enthousiast over het inzetten van de SWW en hebben jullie de wens dat de SWW digitaal beschikbaar komt? Digitaliseren geeft veel gebruikersgemak. Is dat ook jouw wens?

  • Locatie: UWV Utrecht
  • P.E.-punten : 1
 • 5

  feb

  5 feb Webinar: Focus op functioneren; gebruik van de ICF door arbe ...

  Woensdag 5 februari 2020 om 10.30 uur live op de AD Academie een webinar door Yvonne Heerkens. Zij vertelt onder andere hoe de arbeidsdeskundige ICF kan gebruiken bij het in kaart brengen van de participatieproblemen van de klant.

  Introductie

  De focus in zorg en welzijn verschuift van ziekte naar functioneren. Het motto van de topsector Life Sciences and Health is: Vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Het is belangrijk dat ook mensen met een aandoening (binnenkort meer dan de helft van de bevolking) kunnen (blijven) functioneren. Arbeidsdeskundigen  hebben de opdracht te kijken naar wat nodig is om mensen aan het te houden of aan het werk te krijgen, waarbij zowel gekeken wordt naar het werk zelf als naar de mogelijkheden van de werkende. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het begrippenkader van de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) (WHO, 2011), waarmee het functioneren van mensen beschreven kan worden én de factoren die daarop van invloed zijn.

  Het webinar start met verschuiving in focus, daarna volgt een korte uitleg van de ICF, als derde worden de toepassingsmogelijkheden van de ICF besproken en tot slot volgen kort wat ontwikkelingen rond de ICF.

   

  • Locatie: Webinar via de AD Academie
  • P.E.-punten : -
 • 30

  jan

  30 jan Vroegtijdig en preventieve inzet van arbeidsdeskundigen

  Wegens ruime belangstelling is het niet meer mogelijk je op te geven.

  Kunnen arbeidsdeskundigen door eerder of preventief in verzuim betrokken te worden verzuim beperken of voorkomen?

  • Locatie: UWV Den Bosch, Magistratenlaan 160 -162 te Den Bosch
  • P.E.-punten : 2
 • 23

  jan

  23 jan Vroegtijdig en preventieve inzet van arbeidsdeskundigen

  Wegens ruime belangstelling is het niet meer mogelijk je op te geven.

  Kunnen arbeidsdeskundigen door eerder of preventief in verzuim betrokken te worden verzuim beperken of voorkomen?

  • Locatie: De Onthaasting, Amersfoort
  • P.E.-punten : 2
 • 21

  jan

  21 jan Receptie afscheid Programmadirecteur AKC Tjeerd Hulsman

  Na 10 jaar bouwen aan het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum voor en door arbeidsdeskundigen neemt Tjeerd Hulsman op 21 januari 2020 afscheid.  Graag nodigt het bestuur van AKC je uit voor de receptie bij Karel 5, Geertebolwerk 1 te Utrecht.

   

   

   

  • Locatie: Utrecht
  • P.E.-punten :
 • 16

  jan

  16 jan Het Broodfonds, de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzeker ...

  De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer/zelfstandige is onderwerp van gesprek geworden bij het sluiten van het pensioenakkoord. Minister Koolmees heeft toegezegd dat alle zelfstandig ondernemers zich verplicht moet gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Maar hoe zit dat? 

  • Locatie: Ampt van Nijkerk
  • P.E.-punten : 1
 • 17

  dec

  17 dec 2019 Webinar "Psychische problemen en aan het werk (blijven)" Doo ...

  Dinsdag 17 december verzorgt Shirley Oomens, bijzonder lector Arbeidsdeskundigheid, om 16.00 uur een webinar live op de AD Academie van de NVvA. Log in op de website met je persoonlijke account en ga naar de AD Academie. Klik op Webinars en om 16.00 uur start de presentatie. Als je live meekijkt kun je ook vragen stellen aan Shirley Oomens.

  • Locatie: Webinar via de AD Academie
  • P.E.-punten :
 • 12

  dec

  12 dec 2019 Helder en kritisch denken

  Denken is een complexe activiteit en verloopt meestal automatisch en onbewust. Hoe denk je na? En ben je je bewust van de valkuilen van je denken? In de lezing ‘helder en kritisch denken’ vertelt Suzanne Weusten hoe ons brein werkt. Ze laat zien hoe vooringenomen we zijn en hoe dat ons kan belemmeren in het werk. Ze behandelt de meest voorkomende denkfouten, zoals het beschikbaarheidseffect en de bevestigingsfout. Bovendien laat ze zien hoe je een advies helder kunt onderbouwen en geeft ze je tips om kritisch te argumenteren.

  • Locatie: Van der Valk Hotel te Breukelen
  • P.E.-punten : 1
 • 4

  dec

  4 dec 2019 Verdiepingssessie college Werkkracht bij kanker - o.l.v. Rag ...

  Doel van deze vervolgsessie op het AKC-college "Werkkracht bij kanker" is het samen dieper ingaan op casuïstiek en de afwegingen waar arbeidsdeskundigen in de praktijk tegen aan lopen bij werkhervatting na behandeling voor kanker. Door Ragna van Hummel, expert en ervaringsdeskundige, directeur van Re-turn | Werkkracht bij kanker.

  • Locatie: UWV te Utrecht
  • P.E.-punten : 1
 • 3

  dec

  3 dec 2019 Comeback-methode

  Ontslag, overlijden, ziekte, scheiding, iedereen krijgt in zijn leven te maken met tegenslag. Je gaat onderuit en wordt op de brancard van het veld gedragen, maar hoe kom je terug aan de bal? Tijdens deze interactieve lezing geven Benno Diederiks en Hans van Breukelen je inzicht in de 8 stappen van het Comeback-model.

  • Locatie: Café Restaurant “de Zwaan”, Markt 9 te Son en Breugel
  • P.E.-punten : 1
 • 28

  nov

  28 nov 2019 “PESTEN OP DE WERKVLOER”

  In 2017 waren ruim een half miljoen werknemers het slachtoffer van pesterijen, waarvan 80.000 structureel. Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Het gaat dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie.

  • Locatie: Fletcher Hotel-Restaurant te Steenwijk
  • P.E.-punten : 1
 • 20

  nov

  20 nov 2019 Simpel Switchen in de Participatieketen

  Voor een inclusieve arbeidsmarkt is er meer nodig dan een positieve bereidheid om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het moet gemakkelijker worden om vanuit een uitkering te gaan werken op de best passende plek, maar de praktijk is weerbarstig.
  Vanuit het ministerie van Sociale Zaken is het project 'Simpel Switchen in de Participatieketen' ingezet. Doel van het project is dat drempels om te gaan werken en aan het werk te blíjven, verdwijnen.  Wat is hierbij de rol van de arbeidsdeskundige?

  • Locatie: De Eenhoorn te Amersfoort
  • P.E.-punten : 1
Vorige