NVvA nieuws

Diversiteit in bedrijf

In de huidige arbeidsmarkt hebben we iedereen hard nodig. Ook mensen met een andere culturele achtergrond, een arbeidsbeperking of een hogere leeftijd. De Sociaal Economische Raad (SER) ondersteunt met ‘Diversiteit in bedrijf’ organisaties en profess ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
NVvA gaat toolbox OT-bijeenkomsten ontwikkelen

De NVvA gaat een toolbox ontwikkelen die OT-groepen helpt om OT-bijeenkomsten in te richten. Esther van de Pavert, NVvA-bestuurslid kennisontwikkeling: “We hebben bij verschillende OT-groepen gepolst of er behoefte is aan zo’n toolbox en de reacties ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Communicatie tussen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige kan beter

Aios verzekeringsgeneeskunde Arthur Schulte deed onderzoek naar het contact tussen arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling. Betere communicatie kan het beoordelingsproces efficiënter maken, is een van de conclusies. Maar dan ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
November: ‘Maand van de 1000 voorbeelden’

November is ook dit jaar weer ‘Maand van de 1000 voorbeelden’. Via dit initiatief worden werkgevers bedankt die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben genomen. De Maand van de 1000 voorbeelden wordt georganiseerd door ‘Op naar de 100.000 ba ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Tof Thissen vertrek bij UWVwerkbedrijf

Begin volgend jaar vertrek Tof Thissen als algemeen directeur van UWVwerkbedrijf. Hij vervulde deze functie zeven en half jaar. Thissen wordt per 16 januari opgevolgd door Judith Duveen, die nu nog bij de gemeente Amsterdam werkt.

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Draag bij aan het ontwerpen van het Grazelpakket

Onderzoeksbureau Muzus doet onderzoek naar hoe arbeidsdeskundigen modellen en instrumenten toepassen in hun dagelijks werk. Doel is om overzicht te creëren in deze modellen en instrumenten en ze toegankelijker te maken voor het werk in de praktijk. H ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Zes genomineerden voor de award Diversiteit in Bedrijf

Zes bedrijven zijn dit jaar genomineerd voor de award Diversiteit in Bedrijf. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die zijn aangesloten bij het Charter Diversiteit, een initiatief van de Sociaal Economische Raad (SER). De winnaars laten ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
TNO publiceert wegwijzer fysieke belasting

TNO heeft recent een praktische wegwijzer over fysieke belasting gepubliceerd.  In deze factsheet besteedt TNO aandacht aan zowel fysieke overbelasting als van fysieke onderbelasting, zoals bij beeldschermwerk en langdurig zitten. 

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Tweede Kamerlid op werkbezoek bij arbeidsdeskundige beroepsgroep

Op 17 oktober bracht Tweede Kamerlid Chris Simons een werkbezoek aan Stigas, kennisinstituut en arbodienstverlener van en voor de agrarische en groene sector. Daar werd hij ontvangen door Stigas-medewerkers Albert van der Burg (arbeidsdeskundige/veil ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Vakmensen nodig voor energietransitie

Er staan 48.000 vacatures open voor vakmensen die de energietransitie mogelijk moeten maken. Dat blijkt uit een analyse van de activiteiten die horen bij de klimaattafel Energiesysteem door UWV. Het gaat dan om beroepen die direct nodig zijn om duurz ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA