Manifest der robotisering

https://020ar.nl/2016/02/11/manifest-der-robotisering/

Een spook waart door Europa – het spook van de Robot. Alle machten van het oude Europa hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden – de sociologen van marxistische snit, de economen met hun ijdele hoop op volledige werkgelegenheid, en de 20e-eeuwse juristen met hun vermolmde geloof in de bescherming van de werknemer.

Zij voeren achterhoedegevechten. De robotisering wordt immers reeds door alle Europese machten als een onvermijdbare macht erkend (er wordt althans zwaar in geïnvesteerd[1]). Het is dan ook hoog tijd dat de robots hun opvattingen, hun oogmerken, hun tendensen openlijk voor de gehele wereld ontvouwen en tegenover het sprookje van het spook van de robots een manifest van de robots zelf plaatsen.