Robots zijn lui

http://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/nl/kennis/kennisbank/robots-zijn-lui/1367

2016 – ‘Robots zijn lui’ is een eenmalige uitgave over sociale innovatie. Deze bundel van korte interviews, casebeschrijvingen en columns komt voort uit een initiatief van werkgevers- en vakorganisaties en kennisinstellingen die ook betrokken waren bij de oprichting en het functioneren van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI, 2006 – 2012); hij is mede gebaseerd op het gedachtengoed dat door dit Centrum werd ontwikkeld.