Verantwoordingsproces

Verantwoording

De Leidraad Arbeidsparticipatie is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de NVvA en geaccordeerd in status oranje (pilotfase) door de Algemene Leden Vergadering van de NVvA in juni 2014. De leidraad wordt omgezet naar de groene status na:

•een proefperiode van een jaar;

•akkoord van ALV van de NVvA in 2016.

Aanbiedingsdocument Leidraad Werkvoorzieningen Het Aanbiedingsdocument Leidraad Werkvoorzieningen is hier te downloaden.