De arbeidsdeskundige als begeleider/coach

De arbeidsdeskundige neemt in de rol van begeleider/coach de uitvoering van het advies over de arbeidsparticipatiemogelijkheden op zich en coacht de cliënt via de (mogelijk) kortste weg naar werk binnen de in het plan opgenomen kaders en de mogelijkheden tot zelfsturing van de cliënt.

NB: De werkwijze voor de begeleider/coach is (nog niet) opgenomen in deze leidraad.