De arbeidsdeskundige als beoordelaar

De arbeidsdeskundige geeft in de rol van beoordelaar een oordeel over de onderbouwing van het advies over de arbeidsparticipatiemogelijkheden. Hij stelt vast of het plan transparant is, degelijk onderbouwd de (mogelijk) kortste weg naar werk beschrijft en voldoende uitgaat van de mogelijkheden tot zelfsturing van de cliënt.