De arbeidsdeskundige als adviseur

De arbeidsdeskundige geeft in de rol van adviseur een advies over de arbeidsparticipatiemogelijkheden van de persoon, gegeven zijn belastbaarheid, werkvermogen, werkzoekgedrag, sociale participatieniveau en mogelijkheden tot zelfsturing. Dit advies heeft de vorm van een plan dat de (mogelijk) kortste weg naar werk beschrijft.