Doelgroep

Primair

De Leidraad Arbeidsparticipatie is in de eerste plaats bedoeld voor arbeidsdeskundigen.

Secundair

De leidraad richt zicht daarnaast op opdrachtgevers, gemeenten, werkgevers, werknemers, werkzoekenden en andere professionals. Bij andere professionals gaat het bijvoorbeeld om bedrijfsartsen, re-integratiecoaches, gemeentelijke beleidsambtenaren, klantmanagers, SW-managers, re-integratiebegeleiders, jobcoaches, verzekeringsartsen, specialisten en psychologen.

Maar ook bijvoorbeeld de eerstelijns gezondheidszorg (huisartsen/fysiotherapeuten), het maatschappelijk werk, de GGZ, het WMO-loket, het transfercentrum, het poortwachterscentrum, vakbondsbestuurders en HRM-professionals behoren tot de secundaire doelgroep van de leidraad. Zij kunnen de Leidraad Arbeidsparticipatie gebruiken om meer informatie te vinden over de werkwijze en de rol van de arbeidsdeskundige op het gebied van arbeidsparticipatie.