Werkgroepsamenstelling

Herke de Blank, medeprojectleider, UWV Werkbedrijf

Tjeerd Hulsman, projectleider en voorzitter

Michelle Jongebloet, IMK

Mearline Poortvliet - Liauw, UWV SMZ

Petra Post, Privaat en UWV

Arthur Rutgerink (tot 1 juli 2014), gemeente Amsterdam

Robin Schoorl (tot 1 juni 2014), privaat, GIMD

Erik Timmer, privaat

De Leidraad Arbeidsparticipatie is in drie fases ontstaan. Zo leverde eerste fase leverde een tussenrapport op, waarvan in de latere fases gebruikt is gemaakt.1 Hierboven staat de kerngroep die verantwoordelijk is voor het einddocument. Zie voor alle betrokken arbeidsdeskundigen het Verantwoordingsproces.


1 

Tussenrapportage Leidraad Arbeidsparticipatie. Het bevorderen en optimaliseren van arbeidsparticipatie door arbeidsdeskundigen. 1 september 2011.