• woensdag
    5 februari 2020
  • 10:30 - 12:00 uur
  • Locatie: Webinar via de AD Academie
  • Type: Bijeenkomst
  • Interessegebied: NVvA Congres
  • P.E.-punten: -

5

feb

Webinar: Focus op functioneren; gebruik van de ICF door arbeidsdeskundigen

Woensdag 5 februari 2020 om 10.30 uur live op de AD Academie een webinar door Yvonne Heerkens. Zij vertelt onder andere hoe de arbeidsdeskundige ICF kan gebruiken bij het in kaart brengen van de participatieproblemen van de klant.

Introductie

De focus in zorg en welzijn verschuift van ziekte naar functioneren. Het motto van de topsector Life Sciences and Health is: Vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Het is belangrijk dat ook mensen met een aandoening (binnenkort meer dan de helft van de bevolking) kunnen (blijven) functioneren. Arbeidsdeskundigen  hebben de opdracht te kijken naar wat nodig is om mensen aan het te houden of aan het werk te krijgen, waarbij zowel gekeken wordt naar het werk zelf als naar de mogelijkheden van de werkende. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het begrippenkader van de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) (WHO, 2011), waarmee het functioneren van mensen beschreven kan worden én de factoren die daarop van invloed zijn.

Het webinar start met verschuiving in focus, daarna volgt een korte uitleg van de ICF, als derde worden de toepassingsmogelijkheden van de ICF besproken en tot slot volgen kort wat ontwikkelingen rond de ICF.

 

delen via

 

Dr. Yvonne Heerkens is lector Arbeid & Gezondheid bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en senior onderzoeker bij het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi). Zij houdt zich bij de HAN vooral bezig met (het begeleiden van) onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van kwetsbare werkenden en bij het NPi met hulpmiddelenzorg en de ontwikkeling en implementatie van internationale terminologieën.

De ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) biedt een standaardtaal en een schema voor de beschrijving van iemands functioneren en de eventuele problemen die mensen daarbij ervaren vanuit verschillende perspectieven. Bovendien kunnen de factoren die op de functioneren van invloed zijn ook worden vastgelegd.

Log in op de website met je persoonlijke account en ga naar de AD Academie. Klik op Webinars en om 10.30 uur start de presentatie. Als je live meekijkt, kun je ook vragen stellen aan Yvonne Heerkens.

Heb je geen tijd om live mee te kijken? Je kijkt het webinar terug, wanneer het je uitkomt, via de AD Academie.