• vrijdag
    6 april 2018
  • 14:00 - 18:00 uur
  • Locatie: Tilburg University (Aula)
  • Type: meetingAKC
  • Interessegebied: AKC bijeenkomst
  • P.E.-punten: 1

6

apr

Symposium Inclusieve Innovatie van Arbeid en Oratie Roland Blonk

Op 6 april aanstaande zal prof dr. Roland WB Blonk, bijzonder hoogleraar aan Tilburg University met zijn inaugurele rede zijn onderzoek plannen ontvouwen voor de leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid
Voorafgaand aan zijn rede wordt het symposium "Inclusieve Innovatie van Arbeid" gehouden waarin de laatste stand van enkele op inclusie gerichte innovaties en de betekenis daarvan voor het arbeidsdeskundig vak en de relatie mens-arbeid. Inclusieve innovatie gaat over de vraag: Hoe kunnen we zo innoveren dat meer mensen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt kunnen participeren op die arbeidsmarkt. Om die afstand te overbruggen is zowel ondersteuning van het individu als ondersteuning van werkgevers noodzakelijk.

delen via

Op 6 april aanstaande zal prof dr. Roland WB Blonk, bijzonder hoogleraar aan Tilburg University met zijn inaugurele rede zijn onderzoek plannen ontvouwen voor de leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid

Voorafgaand aan zijn rede wordt het symposium "Inclusieve Innovatie van Arbeid" gehouden waarin de laatste stand van enkele op inclusie gerichte innovaties en de betekenis daarvan voor het arbeidsdeskundig vak en de relatie mens-arbeid.

Inclusieve innovatie gaat over de vraag: Hoe kunnen we zo innoveren dat meer mensen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt kunnen participeren op die arbeidsmarkt. Om die afstand te overbruggen is zowel ondersteuning van het individu als ondersteuning van werkgevers noodzakelijk.

Het symposium belicht vanuit drie perspectieven hoe en waar vernieuwing kan leiden tot een meer inclusieve arbeidsmarkt.

De inclusieve arbeidsorganisatie, wat levert dat op?
Prof. dr. Fred Zijlsta spreekt vanuit het perspectief van de organisatiepsychologie, het aanpassen van de organisatie en de arbeid en de ondersteuning van werkgevers daarbij. Hij is Wetenschappelijk Directeur Expertisecentrum voor Inclusieve Arbeidsorganisaties en Hoogleraar Arbeids- en Organisatie psychologie aan de Maastricht University.

Technologie ten behoeve van Inclusieve Arbeid
Prof. dr. Michiel de Looze benadrukt het technologisch perspectief. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat hij zien hoe nieuwe technologie, met name augmented reality en collaborative robots, de inzetbaarheid van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kan vergroten en tegelijkertijd drempels kan wegnemen bij potentiele werkgevers. Hij is bijzonder hoogleraar Productie Ergonomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en senior onderzoeker bij TNO.

Innovatie in het participatiebeleid: de bijdrage van de vertrouwensexperimenten in beeld
Professor dr. Ruud Muffels behandelt het perspectief vanuit de gedragseconomie en het sociaal-economische beleid en gaat in op bestuurlijke innovatie in het participatiebeleid (Participatiewet), waaronder de vertrouwensexperimenten waarin naast vertrouwen, eigen regie, een vraaggerichte aanpak, maatwerk en capabilities de basis vormen van deze innovaties. Hij bekleedt de leerstoel Labour Market and Social Security aan Tilburg University | Department of Sociology en is tevens research fellow aan twee Duitse instituten: DIW-Berlijn en IZA-Bonn.

Vanuit deze drie perspectieven wordt in het bijzonder gekeken naar de betekenis voor het handelen voor de professional. Dit geldt zowel voor de (arbeidsdeskundige) professional die zich richt op het ondersteunen van het individu als die zich richt op het ondersteunen van de werkgever.