• donderdag
  7 september 2017
 • 16:00 - 19:00 uur
 • Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht
 • Type: Bijeenkomst
 • Interessegebied: NVvA Congres
 • P.E.-punten: 1

7

sep

Toegevoegde waarde van arbeidsdeskundigen in preventie: naar een duurzaam inzetbare beroepsbevolking

Wat willen wij als beroepsgroep van arbeidsdeskundigen met de verschillende vormen van preventie? Wat gaan wij bereiken? Hoe belangrijk is het om ons als arbeidsdeskundigen beter te positioneren in dit domein en zo ja welk deel van het domein? En hoe gaan we dat doen? Welke kennisvragen hebben wij bijvoorbeeld? Deze vragen zijn onderwerp van gesprek op 7 september 2017 van 16.00-19.00 uur. Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

delen via

Wat willen wij als beroepsgroep van arbeidsdeskundigen met de verschillende vormen van preventie? Wat gaan wij bereiken? Hoe belangrijk is het om ons als arbeidsdeskundigen beter te positioneren in dit domein en zo ja welk deel van het domein? En hoe gaan we dat doen? Welke kennisvragen hebben wij bijvoorbeeld?

Deze vragen zijn onderwerp van gesprek op 7 september 2017 van 16.00-19.00 uur. Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is het onderzoek dat AKC heeft laten doen naar ''de arbeidsdeskundige en het preventiedomein arbeid en gezondheid' (cahier 19, zie bijlage). Van oudsher zijn arbeidsdeskundigen met name actief op het tertiaire preventieniveau. Het primaire preventieniveau van arbeid en gezondheid is nog redelijk onontgonnen terrein. Wij willen met arbeidsdeskundigen doorpraten over de conclusies van het onderzoek. De speerpunten voor een bredere inzet van de arbeidsdeskundige expertise binnen het preventiedomein zijn volgens het rapport:

 • ''Samen sterker: werk nauwer samen met professionals op hogere preventieniveaus en vervul een signaleringsfunctie.
 • Uitgaan van eigen kracht: benut maximaal de huidige expertise op het individuele niveau.
 • Bundel kennis en ervaringen: vertaal indien mogelijk kennis over en ervaringen met individuele werknemers naar kennis op groeps-, afdelings- of organisatieniveau.
 • Verrijk het takenpakket: maak preventie en duurzame inzetbaarheid vast onderdeel van het werk. Profileren is doen: toon meerwaarde direct in of naar aanleiding van huidige dagelijkse werkzaamheden.''

Laten we samen in gesprek gaan over de kansen en mogelijkheden in het preventiedomein.

Datum: 7 september
Locatie: midden land
Tijd: 16.00-19.00 uur met een broodje
Vorm: Inleiding door lector arbeidsdeskundigheid HAN Shirley Oomens, waarna er een interactieve discussie plaatsvindt
Uitnodiging: Voor elke arbeidsdeskundige die de beroepsbevolking van dienst wil zijn en het vak wil helpen innoveren
Vervolg: De uitkomsten van de avond gaan we later verdiepen met onze stakeholders en meenemen in onze campagne ""Als het werk anders moet. De arbeidsdeskundige werkt voor u!"'

Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4-6
3526 KV UTRECHT

Klik hier om uw route te plannen.