• woensdag
    29 november 2017
  • 16:00 - 20:00 uur
  • Locatie: Wagenwerkplaats te Amersfoort
  • Type: Bijeenkomst
  • Interessegebied: Platform Sociaal Domein
  • P.E.-punten: 1

29

nov

Vaststellen begeleidingsnoodzaak bij klanten met structureel functionele beperkingen, zonder dat een werkplek bekend is

Onderzoekers Maria Schouten en Saskia Andriessen zijn op de bijeenkomst van het Platform Sociaal Domein aanwezig. Zij vertellen over de opzet van het onderzoek en introduceren de handreiking "Vaststellen begeleidingsnoodzaak". Je maakt kennis met aspecten en definities uit deze handreiking.

delen via

Werken naar vermogen, participatiesamenleving, zelfredzaamheid, eigen kracht, arbeidsmatige dagbesteding, structurele activiteiten buitenshuis, arbeidsfit, arbeidsvermogen, meedoen werkt - deze termen geven de verwachting weer dat personen zo veel als mogelijk participeren in de samenleving.

Arbeidsdeskundigen, jobcoaches, klantmanagers, re-integratieconsulenten, stagebegeleiders kunnen diverse instrumenten inzetten om hun klanten te ondersteunen in de route naar werk.
Klanten met structureel functionele beperkingen blijken veelal begeleiding nodig te hebben en dit kan al gesignaleerd worden terwijl er nog geen concrete werkplek in zicht is.

In de dagelijkse praktijk komen de volgende vragen op:
Hoe kan de klant het best ondersteund worden? Welke aspecten zijn van belang voor een succesvolle participatie in werk? Hoe breng je deze aspecten in kaart? Wat zijn bruikbare informatiebronnen? Hoe beoordeel je of er een noodzaak tot begeleiding is en wat zijn je professionele afwegingen?.

Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/AMC en APE Public Economics doen praktijkonderzoek onder professionals, die bij klanten met structureel functionele beperkingen
een begeleidingsnoodzaak onderkennen, terwijl er nog géen werkplek bekend is.

Onderzoekers Maria Schouten en Saskia Andriessen zijn op de bijeenkomst van het Platform Sociaal Domein aanwezig. Zij vertellen over de opzet van het onderzoek en introduceren de handreiking "Vaststellen begeleidingsnoodzaak". Je maakt kennis met aspecten en definities uit deze handreiking.

Ook ga je aan de slag met het gebruik van deze handreiking. Je krijgt zicht op hoe je diverse aspecten kunt uitvragen. Je kunt eigenlijk meteen vaststellen wat bruikbaar is voor je praktijk.
Dit gebeurt aan de hand van praktijksituaties en in directe uitwisseling met de onderzoekers.
Voel je vooral uitgenodigd om feedback en suggesties te geven!!

De inzichten uit deze bijeenkomst zullen waar mogelijk verwerkt worden. Vanuit jouw professionele expertise draag jij namelijk bij aan methodisch handelen. Want klanten met structureel functionele beperkingen zijn gebaat bij een eenduidige beoordeling.

16.00 uur Ontvangst, registratie en drankje/hapje in Het Atelier

Het programma verplaatst om 17.00 uur naar Het Centraal Ketelhuis (gelegen op hetzelfde terrein als Het Atelier, klik hier voor de plattegrond).
17.00 uur Platform Sociaal Domein
Opening en mededelingen: Dinand Brons en Henk-Jan Veerbeek, werkzaam bij de gemeenten Amersfoort en Nunspeet.

Aansluitend
Vaststellen begeleidingsnoodzaak bij klanten met structureel functionele beperkingen, zonder dat een werkplek bekend is: Maria Schouten en Saskia Andriessen.

Tussendoor een pauze met snacks, broodjes en drankjes.

Afronding rond 20.00 uur met aansluitend nog napraten en een borrel.

Wagenwerkplaats
Soesterweg 312
3812 BH AMERSFOORT

Klik hier om uw route te plannen.