Dossier - Robotisering kennisdossier

« Terug naar het Artikelen overzicht

Robots gaan niet 50 procent van alle beroepen overnemen

http://www.managersonline.nl/nieuws/18184/robots-gaan-niet-50-procent-van-alle-beroepen-overnemen.html

16 januari 2017 - De arbeidsmarkt verandert en die verandering zal doorzetten en waarschijnlijk versnellen. De afgelopen jaren was het gevaar van robotisering een veelvoorkomend thema in de media. 

Zo werd ook vorig jaar nog veelvuldig een onderzoek uit 2014 aangehaald dat aangaf dat bijna 50 procent van de huidige beroepen grote kans hebben om de komende jaren te verdwijnen. Ook zou zouden er zo’n 280.000 studenten na hun studie geen kans hebben op een baan binnen hun studierichting, mede dankzij de robotisering. Gelukkig kwam er ook een ander onderzoek waaruit blijkt dat de impact van robotisering bij lange na niet zo groot zal zijn. Daarnaast kwam Peter Koelewijn van Nationale Beroepengids na dieper naar de aard van deze beroepen te kijken tot de conclusie dat de eerder genoemde rampscenario’s niet heel waarschijnlijk zijn.