Dossier - Participatie kennisdossier

« Terug naar het Blogs overzicht

'Is er een dokter in de zaal?'

Door Johannes van der Wal

Grote kans dat deze hulproep vanuit die zaal met ‘nee’ wordt beantwoord. ‘Waar is de bedrijfsarts als je hem nodig hebt?’, vraagt werkend Nederland. Er lijkt namelijk een groot te kort aan bedrijfsartsen. Is dat erg? Nou nee, want hoe vaak heb je hem nu echt nodig en gelukkig zijn er nog genoeg als je weet waar je moet zoeken.

Huidig tekort biedt kansen
Dat tekort is alleen een probleem als we de vraagstelling om bedrijfsgezondheidzorg laten zoals die is en blijven denken dat de bedrijfsarts alles moet oplossen. Het is geen probleem als we kijken naar een andere inrichting van die bedrijfsgezondheidszorg. Dan biedt de huidige situatie in mijn optiek juist kansen. Ik sta daarin niet alleen. De SER bijvoorbeeld, heeft al onderzoek gedaan op verzoek van Haagse politici die door het bedrijfsartsentekort werden gealarmeerd. De raad adviseert unaniem dat het stelsel moet worden aangepast. Het systeem functioneert niet en de knelpunten hebben vooral betrekking op de positie van de bedrijfsarts. Zo blijkt onder meer preventie er vaak bij in te schieten.

Overlap en Substitutie
Hoe pakken we die kansen? In antwoord op Kamervragen stelt de minister van SZW terecht dat de verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid allereerst bij werknemer en werkgever ligt. In welke mate de bedrijfsarts daaraan kan en moet bijdragen, is sterk afhankelijk van de bijdrage die overige professionals leveren, omdat er sprake kan zijn van overlap en substitueerbaarheid van taken, aldus de minister.

Multidisciplinair werken loont
Hij heeft gelijk want naast de bedrijfsartsen leveren ook preventiemedewerkers, arbeidshygiënisten, bedrijfsverpleegkundigen, veiligheidskundigen, huisartsen en last but not least arbeidsdeskundigen een bijdrage aan het gezond en langer werken. Een adequate multidisciplinaire aanpak is het meest effectief en maakt van het bedrijfsartsentekort een kans! Wel is het essentieel dat er een afstemming is. ‘Wie doet wat’ en gepaste regie wordt gevoerd. En dan kom ik toch weer terug op onze eigen beroepsgroep: Mensen gezond en duurzaam aan het werk te houden vraagt om een brede analyse van mens, werk en omgeving.

Arbeidsdeskundige als organisator
Bij uitstek het terrein van de arbeidsdeskundige, die in mijn optiek dan ook veel vroeger in het proces ingezet moet worden en zelfs een centrale rol kan vervullen als organisator van probleemanalyse en multidisciplinaire uitvoering. Zo krijg je een overzichtelijke structuur die het voor verschillende disciplines gemakkelijker en duidelijker maakt om preventie, zorg en aandacht voor de werkende mens te organiseren.

delen via