Dossier - Bijzonder Lectoraat Arbeidsdes- kundigheid actualiteitendossier

« Terug naar het Blogs overzicht

Voorkom 'levenslang' langs de lijn: leren van Wajong'ers

Door Monique Klompé

Wat leert de overheid eigenlijk van Wajong’ers? De hoeveelheid Wajong’ers is de afgelopen jaren gestegen, niet in de laatste plaats omdat gemeenten hen van de bijstand overhevelden naar de Wajong. Nog niet zo lang geleden – in 2009- trad een nieuwe wet in werking: de Nieuwe Wet Wajong. In die nieuwe Wet wordt nadrukkelijk gekeken naar werken naar vermogen. En om dat te bewerkstellingen zijn er voorzieningen zoals werkbegeleiding, hulpmiddelen, werkplekaanpassingen of loon- en vervoersvergoedingen. Wajong’ers zijn vaak zeer gemotiveerd om te werken, maar hun beperkingen vragen om extra zorg en aandacht. Er moet vaak het nodige gebeuren om ze te kunnen laten werken. Allereerst hebben ze een goed plaatje van zichzelf nodig. Waar ligt je motivatie, wat kun je wel en wat niet? Bij werk hebben ze vaak begeleiding nodig, aanpassingen of extra tijd om te settelen. Bij ‘zijwind’, zoals toenemende werkdruk, moet je Wajong’ers soms de mogelijkheid geven om tijdelijk even uit te stappen. Steeds meer Wajong’ers kunnen zo blijvend aan het werk.

Eind 2014 dragen we de Wajong’ers bij de Participatiewet weer over naar gemeenten, zonder te leren van de effecten van een wet, waarvan de inkt nauwelijks is opgedroogd. Gemeenten hebben weinig kennis over deze doelgroep, de begeleiding en de voorzieningen die voor hen zijn ontwikkeld. Bovendien is er weinig geld. En we leven in een tijd waarin het zelfs voor mensen zonder afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk is om aan werk te komen. Het is een optelsom die gemakkelijk tot een verkeerde uitkomst leidt. Als de Participatiewet wordt ingevoerd moeten Wajong’ers, bedrijven en gemeenten samen de slag maken. Gebeurt dat niet, dan heb je een grote groep gemotiveerde mensen die door verkeerde begeleiding en onaangepaste werkomstandigheden langs de lijn komt te staan. Voor een leven lang, als het om jonge mensen gaat. Mijn advies aan gemeenten is daarom: kijk naar deze groep en maak er serieus werk van. Laat je daarbij helpen en inspireren door de know how die is ontwikkeld door Wajong’ers zelf, arbeidsdeskundigen en netwerken van professionals rond werk, begeleiding en scholing. Bestrijdt het Not invented here syndrome. Met andere woorden: ga niet opnieuw een wiel uitvinden dat elders al met succes rondrijdt! Zorg dat de optelsom klopt en dat ook jonggehandicapten een goede plek krijgen in de participatiemaatschappij. Dan hebben we in ieder geval geleerd van de afgelopen periode.

delen via