Dossier - Bijzonder Lectoraat Arbeidsdes- kundigheid actualiteitendossier

« Terug naar het Blogs overzicht

Handreiking

Door Johannes van der Wal

Beroepsoverstijgende en brede samenwerking. De NVvA is er voor. Niet alleen in het veld, zoals nu gebeurt in het project MMM Mensen met mogelijkheden, maar ook op verenigingsniveau. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen de NVvA, het Verbond van Verzekeraars en Oval. Met z’n drieën hebben wij eens goed op papier gezet hoe de procesgang rondom WGA eruitziet. Het resultaat is een handreiking die werkgevers, werknemers en dienstverleners helpt om ook na de eerste twee ziektejaren de re-integratie goed te organiseren.

We noemen het met nadruk een handreiking, en niet een richtlijn of leidraad. Het document biedt ruimte voor maatwerk en kan aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen. Het is vooral een stuk dat aanzet tot nadenken hoe je het kan doen!

De handreiking raakt ook de arbeidsdeskundige, want we hebben de rollen in het WGA-proces benoemd. Rollen die niet altijd in één persoon verenigd kunnen zijn. Je kunt bijvoorbeeld als adviseur het re-integratieproces niet goed beoordelen als je zelf in een coach-rol onderdeel van dat proces bent. Alles hangt uiteraard samen met hoe diep en intensief je begeleidt. Hierbij kunnen de tips uit de verzuimleidraad je overigens prima ondersteunen.

Maar de handreiking geeft vooral eigenrisicodragers houvast. Veel werkgevers zijn immers, onbewust van de mogelijke problemen, eigen risicodrager geworden. Aan WGA-beleid is doorgaans niet goed handen en voeten gegeven. Rolconflicten zijn niet onderkend en ook privacybeperkingen spelen een grote rol, want het schadelast denken heeft wel zijn grenzen.

De overheid lijkt dit ook onderkend te hebben. Zo blijkt - nu het ook mogelijk wordt om eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden - dat er een andere uitvoering en vooral controle wordt vormgegeven. Bedrijven die eigenrisicodrager voor de Ziektewet willen worden moeten een speciaal verzuimprotocol hebben. Dat klinkt eenvoudig. Maar de aspectenlijst en UWV-audits zijn nu wel veel diepgaander gemaakt. Ook is een hoge frequentie aangekondigd inclusief een werkbezoek. Zodat onbewuste onvolledige inrichting snel aan het licht komt.

Bij eigen risico dragen voor de WGA was dit allemaal nog niet nodig. Ook de Claimbeoordeling van de ZW vraagt veel meer voorbereiding en organisatie van de eigenrisicodrager zelf. Onze kennis en ervaring willen we graag ook inzetten voor de WGA. De handreiking is daarom een eerste aanzet tot nadenken over hoe je deze uitvoering gaat inrichten. Wat doe je zelf, welke deskundigheid schakel je in. Wie begeleidt de WGA- gerechtigde, het zijn allemaal vragen waar je als organisatie over na moet gaan denken.

Belangrijk daarbij is dat meerdere oplossingen mogelijk zijn. Het hangt vooral af van de ambities van de organisatie zelf:

  • wil ik werknemers met beperkingen in dienst houden?
  • heb ik participatiefuncties, waar werknemers met flinke beperkingen in kunnen blijven werken?
  • ben ik een serieuze, duurzame organisatie of werk ik als organisatie met mensen die moeten passen bij het (eenheids)werk?
  • met welke samenwerkingspartners ga ik eigen kwetsbaarheden oplossen?

Verzekeraars zijn zich daar gelukkig ook steeds meer van bewust. Ook zij stellen een serieuze inrichting voor, waarin medische / vertrouwelijke informatie wordt gescheiden van claimvragen. De rol van de arbeidsdeskundige wordt daarbij nog belangrijker, omdat we (kunnen en moeten) werken met het toestemmingsvereiste. Alleen dat rapporteren wat nodig is en dan nog alleen met toestemming biedt ons als arbeidsdeskundige onze toegevoegde waarde. Die keuze is in deze handreiking centraal ingericht, praktisch, werkbaar en duidelijk. Het brede belang van alle betrokkenen staat bij ons als een huis. Een integrale aanpak, met weging van alle belangen.

delen via